آمادگی آزمون سطح B1

توضیحات اولیه درمورد اطلاعات و مواد آزمون سطح B1 قالب های طراحی شده برای صحبت کردن و ارائه موضوع 15…

2,100,000 تومان

دوره جامع + دوره مکالمه تعاملی + آمادگی آزمون B1

دوره گرامر جامع از A1 تا C1 دوره مکالمه و نوشتار (A1.1, A2.1)A1 دوره مکالمه و نوشتار (A2.1, A2.2)A2 دوره…

14,000,000 تومان

دوره رایگان

دوره رایگان

رایگان!

دوره مکالمه تعاملی

دوره مکالمه تعاملی فقط همراه دوره جامع قابل ثبت نام است

1,000,000 تومان

گرامر جامع (A1 تا C1) + مکالمه و نوشتار سطح A1.1 , A1.2

چرا اول گرامر را یاد بگیریم؟
در زبان آلمانی برخلاف زبان انگلیسی قواعد نقش مهمتری دارد و ما نیاز به آموزش اصولی قواعد داریم.
در کتب آموزش زبان آلمانی بصورت مداوم با قواعدی مواجه می شویم که در درس ها و یا کتب آینده آموزش می بینیم، حال آنکه این امر سبب یادگیری دیرتر و گاه سردرگمی زبان آموز می شود، مضاعف بر این پیچیدگی که در قواعد زبان آلمانی وجود دارد نیازمند آموزشی یکپارچه و منطقی است که این نوع آموزش موجب یادگیری سریع و ثبات مطالب در ذهن می شود و همچنین زبان آموز بهتر و سریعتر می تواند با مکالمه رو برو شود.

4,150,000 تومان