آمادگی آزمون سطح B1

توضیحات اولیه درمورد اطلاعات و مواد آزمون سطح B1 قالب های طراحی شده برای صحبت کردن و ارائه موضوع 15…

2,100,000 تومان

دوره جامع + دوره مکالمه تعاملی + آمادگی آزمون B1

دوره گرامر جامع از A1 تا C1 دوره مکالمه و نوشتار (A1.1, A2.1)A1 دوره مکالمه و نوشتار (A2.1, A2.2)A2 دوره…

14,000,000 تومان

دوره رایگان

دوره رایگان

رایگان!