آمادگی آزمون سطح B1

توضیحات اولیه درمورد اطلاعات و مواد آزمون سطح B1 قالب های طراحی شده برای صحبت کردن و ارائه موضوع 15…

2,100,000 تومان

دوره جامع + دوره مکالمه تعاملی + آمادگی آزمون B1

دوره گرامر جامع از A1 تا C1 دوره مکالمه و نوشتار (A1.1, A2.1)A1 دوره مکالمه و نوشتار (A2.1, A2.2)A2 دوره…

14,000,000 تومان

دوره رایگان

دوره رایگان

رایگان!

گرامر جامع (A1 تا C1) + مکالمه و نوشتار سطح A1.1 , A1.2

چرا اول گرامر را یاد بگیریم؟
در زبان آلمانی برخلاف زبان انگلیسی قواعد نقش مهمتری دارد و ما نیاز به آموزش اصولی قواعد داریم.
در کتب آموزش زبان آلمانی بصورت مداوم با قواعدی مواجه می شویم که در درس ها و یا کتب آینده آموزش می بینیم، حال آنکه این امر سبب یادگیری دیرتر و گاه سردرگمی زبان آموز می شود، مضاعف بر این پیچیدگی که در قواعد زبان آلمانی وجود دارد نیازمند آموزشی یکپارچه و منطقی است که این نوع آموزش موجب یادگیری سریع و ثبات مطالب در ذهن می شود و همچنین زبان آموز بهتر و سریعتر می تواند با مکالمه رو برو شود.

4,150,000 تومان