آموزش زبان آلمانی

آموزش رایگان الفباء و تلفظ حروف در کلمات:

هر زبان دارای الفبای خاص خود می باشد که مردم به واسطه ی این الفبا آن زبان را می شناسندوبا آن حرف می زنند.زبان آلمانی بر خلاف زبان انگلیسی خواندن آن بسیار راحت است یعنی هر چه که نوشته می شوددر واقع همانگونه خوانده می شودو دراین بخش ما کل حروف آلمانی را به صورت کامل آموزش داده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید